top of page

Members

Public·133 members

Slovan : DAC zápas živý 17.12.2023


- 4. ne 09.04.202309.04. ŠK Slovan Bratislava SLO · ŠK Slovan Bratislava, 2:1 ...


Po ved�com g�le Kalm�ra sme mali vo virtu�lnej tabu�ke n�skok deviatich bodov. Dom�ci v�ak v�sledok za 5 min�t oto�ili a zvy�ok pr�behu u� dobre pozn�me. Na novom Tehelnom poli sme sa doteraz predstavili osemkr�t, strelili sme tam �es� g�lov. Prv� tri z�pasy vyhral s�per, k�m vo zvy�n�ch piatich sme si prip�sali jedno v�azstvo, dve rem�zy a dve prehry. V aktu�lnom s��a�nom ro�n�ku sme sa stretli zatia� len raz, a to na de� presne tri mesiace pred zajtraj��m s�bojom. MOL Ar�na videla na�e v�azstvo 3:1, pri�om v 57. Zajtra sa pre zverencov tr�nera Vladim�ra Weissa kon�� �spe�n� a n�ro�n� jese�. V lige po prehre v Dunajskej Strede spustili �n�ru desiatich v�azstiev, ktor� ukon�ila a� dom�ca rem�za 2:2 s Ru�omberkom. N�sledne v�ak, pred t��d�om v sobotu, knokautovali Podbrezov� na jej p�de 6:0 a u� kolo pred koncom si zabezpe�ili titul jesenn�ho majstra. Vo �tvrtok uzavreli �a�enie skupinovou f�zou Konferen�nej ligy dom�cou prehrou 1:2 s �ub�anou, ale t� u� nemala vplyv na ich postup do jarnej f�zy s��a�e. V polovici febru�ra �ak� belas�ch play-off o postup do osemfin�le EKL. �o sa t�ka Nik� ligy, Bratislav�ania strelili najviac a inkasovali najmenej g�lov. Najlep��m strelcom mu�stva je 9-g�lov� Aleksandar �avri�, ktor�mu to p�lilo aj v Eur�pe a ktor� minul� v�kend dobehol na �ele tabu�ky ligov�ch kanonierov Banskobystri�ana R�berta Polievku a �ilinsk�ho D�vida �uri�a. [FUTBAL###] DAC : Spartak Trnava zápas živý 01.10.2023 1. 10. 2023 — [FUTBAL###] DAC : Spartak Trnava zápas živý 01.10.2023 pred 6 hodinami — Živý prenos; Zostavy; Články; Foto; Video; Kolo. Góly. 1. 0. Detail zápasu - DAC 1904 - ŠK Slovan Bratislava Živý prenos; Zostavy; Články; Video; Kolo. Góly. 3. 1. Vlastné góly. 0 VIP Silver menu na zápase DAC 1904 - Slovan. po 11.9.2023. Aktuality. Predaj vstupeniek ... Posledn�ch 5 vz�jomn�ch stretnut� vo Fortuna lige:31. 8. 2022 - Slovan-DAC 1:1, g�ly Ramirez (11 m) - Krstovi�, 5201 div�kov12. 02. 2023 - DAC-Slovan 1:1, g�ly Blackman - Kucka, 9161 div�kov09. 04. 2023 - Slovan-DAC 2:1, g�ly �avri�, Abubakari - Kalm�r, 10 590 div�kov07. 05. 2023 - DAC-Slovan 2:3, g�ly Krstovi�, Ramadan - Lovat, Green, Weiss (11 m), 12 211 div�kov17. 09. 2023 - DAC-Slovan 3:1, g�ly Goure, �erm�k, Gavri� - Strelec, 8866 div�kov Hist�ria Proti Slovanu a Trnave sme odohrali najviac z�pasov v najvy��ej s��a�i, po 74. min�te sme po g�loch Goureho, �erm�ka a Gavri�a viedli u� 3:0. Strelci DAC-u proti Slovanu v najvy��ej s��a�i:4 - Di�a, �rge, Ramirez3 - Bari, Kalm�r, Krstovi�2 - Ka�par, Jan�ula, Radv�nyi, Ga�par�k, Delarge, Gajan, �tepanovsk�, Pa�inda, Davis, K. Vida, Divkovi�1 - Simon, Tak��, Mi�inec, Fieber, Ma�ek, Hrab��, �ori�, Copa, Zs�kovics, Rimanovsk�, Kweuke, Fodrek, Kri�to, Szab�, Kwin, �abala, �afranko, Bayo, Herc, A. F�bry, Bali�, Sch�fer, Sharani, Balogh, Blackman, Ramadan, Goure, �erm�k, Gavri�(hrub�m hr��i z aktu�lneho k�dra) Kde sledova� z�pas? Priamy prenos zo stretnutia m�ete sledova� na nasledovn�ch kan�loch:- telev�zia Dajto- internetov� telev�zia https://m4sport. hu/- internetov� telev�zia https://voyo. Na ihrisku belas�ch bolo vz�jomn�ch duelov doteraz 35, v deviatich z nich sme zabodovali: trikr�t naplno (august 1996, marec 2015, m�j 2021) a �es�kr�t sa zrodila rem�za, t� posledn� vlani v z�kladnej �asti. Z uveden�ch 35 na�ich vyst�pen� na �tadi�ne Slovana len tri skon�ili bez g�lu - v �plne prv�ch dvoch pr�padoch (1988/89 a 1989/90), k�m do tretice tak bolo pred dvoma rokmi v decembri. Na�a posledn� n�v�teva v apr�li tohto roka sa na Tehelnom poli niesla v znamen� boja o titul. ��primne, ner�d spom�nam na ten z�pas. Po g�le Kalm�ra sme u� jeden a pol rukou dr�ali majstrovsk� titul. Pri�li sme v�ak o�, preto si ten de� nezvyknem pripom�na�. Pam�t�m si v�ak, �e sme hrali v�borne, do prv�ho, ��astn�ho g�lu Slovana sme kontrolovali priebeh a boli sme lep��. Toto je v�ak minulos�, my sa potrebujeme pozera� dopredu. Ve�a vec� sa odvtedy zmenilo, vr�tane n�ho k�dra. �o sa v�ak nemen� je skuto�nos�, �e do ka�d�ho z�pasu ideme s cie�om vyhra�. Slovan si v dramatickom zápase poradil s Dunajskou Stredou 7. 5. 2023 — Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 8. kole nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige na ihrisku FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:2.


About

Welcome to my group! Connect with other members, start disc...

Members

 • curiouscocoaco
 • Table Tennis
  Table Tennis
 • NYC SEO
  NYC SEO
 • Shapiro Bathrooms
  Shapiro Bathrooms
 • webasha technologies
  webasha technologies
bottom of page